2012/03/17

Skotillverkning då och nu, Oscaria kontra Crockett & Jones...

Här vill jag ta upp ett par intressanta filmer som jag upptäckt efter tips från Björkmans Skomakeri i Örebro. Det första är en svartvit film på ca: 11 minuter från 1940 om tillverkningen av skor på Oscaria Skofabrik i Örebro, den andra är en nutida film i samma ämne från Crockett & Jones i Northampton England.

Efter att ha sett filmerna så slås man av några saker, filmen från Crockett & Jones är mer eller mindre en karbonkopia på den första Oscariafilmen (förutom litet skohistoria i början av Oscaria's film). Upplägget är detsamma, arbetsmomenten och arbetsstationerna likaså, maskinerna är dom samma, ja hela tillverkningen är den samma från start till mål. Det där med karbonkopia avser själva tillverkningen som gick till på samma sätt för 70 år sedan som idag, så därför liknar filmerna varandra. Det har med andra ord inte ha hänt allt för mycket när det gäller klassisk skotillverkning på 70 år.

Jag måste dock ge några plus till Oscaria's film (trots det hurtfriska anslaget) för att den är bättre filmad, utförligare och tar upp de olika arbetsmomenten mer i detalj. Sen tycker jag att tillverkningen verkar gå litet snabbare samt att arbetarna verkar mer flinka/fingerfärdiga hos Oscaria (kolla in flickorna som snör de färdiga skorna i slutet av tillverkningen så förstår ni vad jag menar), kan den skillnaden bero på ackordsarbete kontra fast timlön?

Vad beror det då på att många av de engelska skotillverkarna finns kvar än idag, medan den svenska skotillverkningen i Örebro och Kumla slog igen under 1960 och 70-talet? Jag har några egna teorier, men dom behåller jag för mig själv. I alla händelser ger de underlag för funderingar.

>> Oscariafilmen
>> Crockett & Jonesfilmen

PS, Det här är inget inlägg för att baissa engelsk skotillverkning, jag älskar nämligen klassiska engelska herrskor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar